<div align="center"> <h1>Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Radomiu</h1> <h3>Publiczna Szkoła Podstawowa nr 24 w Radomiu</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.tkdami.net/~psp24radom" rel="nofollow">http://www.tkdami.net/~psp24radom</a></p> </div>